Kancelaria Business-Service wersja polska      wersja niemiecka                          
Kancelaria Business-Service Usługi consultingowe
Serwis biznesowy notarialno-prawny
Kancelaria Business-Service (KBS)

świadczy usługi consultingowe i tłumaczeniowe dla polskich
i zagranicznych podmiotów gospodarczych, instytucji, urzędów, organizacji
i osób prywatnych, jak również udziela wsparcia w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w sprawach zawodowych zarówno w Polsce jak i zagranicą,
ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec.
tel: +48 22 828 54 38

fax: +48 22 828 54 38


ul. Bracka 18/3 k.DH SMYK

00-028 Warszawa - Centrum


mail: kbs@business-service.pl

| home | usługi consultingowe | usługi tłumaczeniowe | kontakt |
© 2008 Kancelaria Business-Service        CITO Innovative Solutions rozwiązania informatyczne